quantum facultyСпеціалізована кафедра математики оголошує набір на додатковий факультативний курс

Реєстрація за посиланням

Курс "Квантові обчислення"
кандидат фіз.-мат. наук Данило Якименко

Курс «Квантові обчислення» присвячено вивченню математичної моделі квантових обчислень, що лежить в основі повноцінних квантових комп’ютерів. В курсі викладаються фундаментальні поняття квантових систем, такі як квантові стани, вимірювання, унітарні операції, заплутаність, та ін. Розбираються основні квантові алгоритми, зокрема відомі алгоритми Гровера та Шора. Вивчаються коди виправлення квантових похибок. Лекційний курс супроводжується розбором практичних задач.

Програма:
Класичні логічні схеми та лінійна алгебра (огляд).
Кубіт та однокубітні гейти, Сфера Блоха.
Багато-кубітні системи.
Квантові логічні схеми.
Приклади квантових схем (квантова телепортація та ін.).
Універсальні набори гейтів.
Елементарні квантові алгоритми (задача Дойча та ін.).
Алгоритм пошуку Гровера.
Квантове перетворення Фур'є та алгоритм оцінки фази.
Алгоритми Шора розкладу числа на множники та дискретного логарифмування.
Корекція квантових похибок.
Стабілізаторний формалізм.
Дистиляція квантової заплутаності.
Нелокальні ігри.