геологи

12-13 жовтня 2022 року в Києві на базі Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (ІГМР) НАН України відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Геологічна будова та корисні копалини України».

До участі в конференції в пленарному та он-лайн режимі долучилися 86 науковців та геологів-виробничників з України, також Австралії, Словакії, Німеччини. Вони представили 23 академічних і галузевих наукових установ, закладів вищої освіти, виробничих організацій та приватних підприємств.

Головна увага в роботі конференції була зосереджена на питаннях дослідження геологічної будови та рудоносності України:

  • Мінералогія, зокрема космічна мінералогія,
  • Геохімія та радіогеохронологія.
  • Петрологія. 
  • Геологія, геохімія, металогенія та генезис родовищ корисних копалин.

На цій конференції координаторка грантового офісу КАУ Правдива Олександра Борисівна представила доповідь «Грантові програми ЄС для геології та суміжних сфер», в якій описала наявні грантові програми ЄС та поточні конкурси, привела приклади окремих грантів, що передбачають дослідження природних ресурсів та стратегічної сировини. Доповідь викликала активний інтерес учасників конференції, широко обговорювалася у формальній і неформальній обстановці. Учасники конференції висловили необхідність розширення міжнародної співпраці та залучення науковців-геологів до виконання міжнародних грантів. 

1

 

 2