111 Математика

Викладач Тема магістерської роботи
Бойко Вячеслав Миколайович,
д.ф.-м-.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ
Симетрії диференціальних рівнянь. Теорія інваріантів. Реалізації алгебр Лі
Бурилко Олександр Андрійович,
д.ф.-м-.н., ст.досл., Інститут математики НАНУ
Біфуркації у природних динамічних мережах
Бурилко Олександр Андрійович,
д.ф.-м-.н., ст.досл., Інститут математики НАНУ
Синхронізація, химери та хаос у моделях зв'язаних фазових осциляторів (відео)
Ванєєва Олена Олександрівна,
д.ф.-м-.н., пр.н.с., Інститут математики НАНУ

Групоїди еквівалентності та групова класифікація диференціальних рівнянь

Власенко Маша
Професор, Інститут математики ПАН

Конгруенції та явні методи в п-адичних когомологіях

Герасименко Віктор Іванович, д.ф.-.м.н., проф., пр.н.с., Інститут математики НАНУ Еволюційні рівняння сучасної математичної фізики та їх застосування (відео)
Дрозд Юрій Анатолійович,
член-кор. НАНУ, проф., д.ф.-м-.н., Інститут математики НАНУ
Зображення напівгруп
Єгорченко Ірина Анатоліївна, к.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Диференціальні інваріанти векторних та тензорних реалізацій алгебр Лі
Кочубей Анатолій Наумович,
член-кор. НАНУ, д.ф.-м-.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ
Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними
Кошманенко Володимир Дмитрович, д.ф.-м.н., проф., пр.н.с., Інститут математики НАНУ Конфліктний перерозподіл ресурсного простору
Любашенко Володимир Васильович, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Дослідження V-категорій, зокрема, диференціально-градуйованих категорій
Нестеренко Марина Олександрівна,
д.ф.-м-.н., пр.н.с., Інститут математики НАНУ
Контракції та реалізації алгебр Лі. Квазікристали. Орбіт функції
Островський Василь Львович, д.ф.-м.н., проф., Інститут математики НАНУ Зображення операторних співвідношень
Полулях Євген Олександрович, д.ф.-м.н., с.н.с. лабораторії топології відділу алгебри і топології, Інститут математики НАНУ Локальна структура одновимірних шарувань з ізольованими особливостями на поверхнях
Рабанович Вячеслав Іванович,
к.ф.-м.н., с.н.с. Інститут математики НАНУ
Проектори та їх властивості
Ребенко Олексій Лукіч, д.ф.-м.н., проф., гол.н.с., Інститут математики НАНУ Гiббсовi розподiли статистичних систем: теорiя та ї ї застосування
Теплінський Олексій Юрійович, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут математики НАНУ Ренормалізація та дуальність для лінійних, нелінійних та дробово-лінійних циклічних перекладань інтервалів
Фещенко Богдан Григорович, к.ф.-м.н., н.с., Інститут математики НАНУ Деформації функцій та коси на поверхнях
Шидліч Андрій Любомирович, д.ф.-м.н., ст.н.с., Інститут математики НАНУ Прямі та обернеті теореми наближення у функціональних просторах
Юсенко Констянтин Андрійович, к.ф.-м.н., Інститут математики НАНУ, IME/USP University of São Paulo Теорія зображень алгебр (геометричні та гомологічні методи)
Якименко Данило Юрійович, к.ф.-м.н., ст.н.сп., Інститут математики НАНУ Квантові обчислення та квантова інформація

Повернутись до переліку спеціальностей


🔊 Абітурієнтам 2022

Факультативи 2022-2023


tel MaksimenkoТелеграм канал присвячений курсам які читались в рамках КАУ починаючи з жовтня 2019 року.

Ютуб канал на якому розміщено багато відеозаписів виступів на математичних конференціях, семінарах, а також біля десяти курсів відео-лекцій з різних розділів математики, зокрема з машинного навчання, загальної та алгебраїчної топології, диференціальної геометрії та теорії груп.


tel math🔸 Математичні семінари 🔹

Студенти кафедри математики створили Telegram-канал для розповсюдження інформації про математичні гуртки / курси лекцій тощо. Ти студент? Аспірант? Або просто хочеш дізнатися чогось нового? Ми раді запросити тебе до нас і тримати в курсі останніх подій.

Приєднуйся: https://t.me/math_sem


Відеолекції курсів 2022


Архів новин Кафедри математики КАУ


 

ЯблокоЗ березня 2019 працює Гурток із фізики для школярів, організований студентами Фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевчента. Гурток працює для учнів 7-9 класів.
Детальніше

"Жінки в математиці" - захід, головними цілями якого є популяризація математики серед дівчат, зменшення гендерного дисбалансу в цій сфері, надання можливості школяркам та студенткам встановити особисті контакти з успішними жінками-математиками. 
Де?Інститут математики НАН України 
Коли? - 20 квітня 2019 року 
Детальніше