091: Кафедра молекулярної біології та біотехнології (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)
091: Кафедра біомедицини та нейронаук (Київський академічний університет)
104: Кафедра теоретичної та математичної фізики (Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України)
104: Кафедра фундаментальних проблем загальної та прикладної фізики (Інститут фізики НАН України)
105: Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів (Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України)
111: Кафедра математики (Інститут математики НАН України)
122: Кафедра математики (Інститут математики НАН України)
122: Кафедра теоретичної кібернетики та методів оптимального управління (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України)
132: Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)