Загальні цілі

Створення інноваційної інфраструктури для розробки, впровадження та комерціалізації наукоємних технологій у співпраці та на замовлення промислових підприємств на основі використання наявного наукового потенціалу установ НАН України для вирішення науково-технічних та соціальних завдань місцевого та регіонального розвитку. Підвищення ефективності впровадження науково-технічної продукції в реальний сектор економіки, трансферу знань, полегшення доступу малого та середнього бізнесу, до новітніх наукових розробок і технологій, пришвидшення модернізації великих промислових підприємств та сприяння розвитку регіональної та національної економіки.

Конкретні цілі

Створення і функціонування НТЦ КАУ на базі кластера наукових установ НАН України. Створення концепції інноваційної екосистеми, що об’єднує на одному майданчику підприємства, наукові установи, організації, заклади вищої освіти та інші юридичні особи незалежно від форми власності, що створюють або використовують наукоємні технології. Аналіз науково-технологічного потенціалу кластеру установ НАН України, з метою виявлення перспективних для впровадження технологічних рішень на замовлення бізнесу, та потреб міста і регіону.

Цільові групи проєкту

Наукові установи НАНУ, навчальні заклади різних форм власності, вчені, розробники, винахідники, студенти та аспіранти. Зацікавлені представники експертних спільнот, громадськості – представники дослідницьких, інноваційних центрів, інкубаторів, технопарків, наукових та індустріальних парків. Представники промислових підприємств та асоціацій, інноваційних компаній. Малий та середній бізнес, підприємці, що мають можливість долучитися до інноваційної діяльності та впровадження наукоємних технологій, стартап команди. Представники ринку капіталу (венчурні та інвестиційні фонди, страхові та лізингові компанії, приватні інвестори, банківські установи). Представники креативних індустрій.

Діяльність за проєктом

 • Створення і відкриття НТЦ КАУ спільно з МОН України
 • Формування науково-технологічних зв'язків локального, регіонального, національного та міжнародного рівнів в інноваційну екосистему навколо НТЦ КАУ
 • Функціонування НТЦ КАУ
 • Розробка дизайну веб-сайту, наповнення інформацією, оновлення. Створення Медіалабораторії
 • Розроблення та узгодження із зацікавленими сторонами концептуального бачення інноваційної інфраструктури, її структурно - функціональних елементів та їхньої взаємодії
 • Розробка концепції та планів розвитку елементів інноваційної інфраструктури спільно з МОН, КМДА та зацікавленими стейкхолдерами, створення переліку пілотних проєктів
 • Створення концепції та розробка навчальної програми міждисциплінарної підготовки та підвищення кваліфікації з підприємництва та інноваційної діяльності для співробітників наукових установ, підприємств, організацій, закладів вищої освіти у тому числі в рамках дуальної освіти
 • Відбір потенційно придатних до комерціалізації науково-технічних розробок та визначення рівнів їхньої технологічної готовності
 • Проведення відбору пріоритетних технологічних напрямків, на основі наявного потенціалу та виявлених потреб
 • Створення і функціонування науково-консультаційної лабораторії
 • Створення і функціонування навчально - інноваційної лабораторії
 • Створення і функціонування науково - виробничої лабораторії
 • Створення і функціонування медіалабораторії креативних індустрій
 • Підготовка і започаткування тренінгової програми з комерціалізації інновацій
 • Підготовка і започаткування роботи інкубаційної програми для відібраних розробок
 • Підготовка і проведення акселераційної програми спільно з партнерами та ЦОВВ (МОН, КМДА, АППАУ, та ін.)

Ефективність реалізації

Cтворення системи підготовки фахівців з питань підприємницької діяльності, комерціалізації інновацій, трансферу технологій та управління інвестиційними проєктами, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства; створення системи комерціалізації наукових винаходів та трансферу наукоємних технологій; активізація трансферу знань та наукоємних технологій від науковців до представників МСП в національній та регіональній інноваційній системі; створення нових партнерських об’єднань регіональних інноваційних мереж та ін. об’єднань та асоціацій; збільшиться кількість інституцій, залучених до створення та комерціалізації наукоємних технологій; підвищено рівень інтеграції між навчальними закладами, науково- дослідними установами і підприємствами.

Очікувані результати

Відкрито офіс НТЦ КАУ. Відремонтовано приміщення, закуплено обладнання. Функціонує НТЦ КАУ. Створено сайт. Налагоджена організаційна та операційна робота та підібрано відповідний кваліфікований персонал. Створено концепцію та плани розвитку елементів інноваційної інфраструктури НТЦ КАУ спільно з МОН, КМДА та зацікавленими сторонами. Створено концепцію міждисциплінарної підготовки та підвищення кваліфікації з підприємництва та інноваційної діяльності для співробітників наукових установ, підприємств, організацій, закладів вищої освіти у тому числі в рамках дуальної освіти. Побудована карта знань та технологій, потенційно придатних до комерціалізації науково-технічних розробок, проаналізовано рівні їхньої технологічної готовності. Обрані пріоритетні технологічні напрямки на основі наявного потенціалу та виявлених потреб. Створено функціональні підрозділи в структурі НТЦ КАУ. Виконуються пілотні проєкти НТЦ КАУ.