Innovation center header ukr light short

Розвиток сучасних методів машинного навчання та штучного інтелекту для застосування в обробці експериментальних даних є основною темою досліджень Центру дослідження даних, створеного на базі Кафедри математики КАУ при Інституті математики НАН України, із залученням вчених з Інституту металофізики ім. Курдюмова, Інституту проблем математичних машин та систем, Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інституту проблем реєстрацій інформації, Інституту програмних систем, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова та інших інститутів НАН України у співробітництві з Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) та University of Amsterdam (The Netherlands).

Головними напрямами досліджень Центру є розробка нових підходів та математичних методів у галузі машинного навчання та штучного інтелекту та застосування їх в моделюванні нових наноматеріалів, в біоінформатиці, інтегративній біології, в обробці експериментальних даних, у фізиці високих енергій, моделюванні явищ, кліматології та екології навколишнього середовища тощо.

Більш детальну інформацію про діяльність Центру можна знайти на сайті.


Open Science


2 грудня 2021 о 18:00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"


Доповідач: Стецюк П.І., Савицький В.В.


Тема: “ПРО ПОШУК ДЕФЕКТІВ В РЕГУЛЯРНИХ 3D-СТРУКТУРАХ”


Анотація:
Розглядаються оптимізаційні задачі для знаходження найкращих в Lp-нормі параметрів регулярних 3D-структур і методи їх розв'язання. Показано, що при відновленні параметрів 3D-структур з дефектами метод найменших модулів більш стійкий, ніж метод найменших квадратів. Наведено результати обчислювальних експериментів для програмних реалізацій методів на основі r-алгоритму Шора.

Посилання на zoom конференцію
Початок о 18:00

 


25 листопада 2021 о 17:00  в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
 
Доповідач: Савченко Денис (ІТФ ім.М.М.Боголюбова НАН України, ЛДДМН КАУ)
 
 
Тема: “Multi-Messenger Online Data Analysis. (MMODA) - онлайн-система обробки астрономічних даних для потреб багатоканальної астрономії”
 

АнотаціяБагатоканальна астрономія досліджує процеси в космічних об'єктах за використанням одночасних спостережень в кількох "каналах": як в різних діапазонах електромагнітного спектру, так і за допомогою детектування інших частинок, що народжуються в об'єктах, таких як нейтрино чи космічні промені. Узгоджений аналіз даних різної природи потребує від дослідника значних технічних зусиль при використанні спеціалізованих кодів обробки даних різних інструментів. Я презентую хмарну платформу для обробки даних, що покликана спростити і уніфікувати доступ до наукових продуктів, сприяти відтворюваності результатів.

 
Початок о 17:00

 


18 листопада 2021 о 18:00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Лихенко Олександр (м.н.с Інституту молекулярної біології та генетики НАН України)

Тема: Комп'ютерні та статистичні методи для аналізу генетичної інформації

Анотація:

В кожній клітині людського організму є майже ідентична копія ДНК з однаковими генами. Утім різні гени можуть бути активними, тобто експресуватися, залежно від типу клітини, факторів довкілля та патологій, які можуть бути в організмі. Основним методом визначення змін в експресії генів є дослідження білок кодуючого транскриптому. В групі системної біології ми досліджуємо транскриптом плаценти людини з кінцевою метою дізнатися причини небезпечного ускладнення при вагітності, прееклампсії. Один з напрямків дослідження є інтеграція відкритих сирих даних декількох схожих незалежних досліджень для збільшення статистичної достовірності у порівнянні з окремими дослідженнями. Цей суто біоінформатичний підхід дозволяє провести порівняно дешеве дослідження за даними, отриманими за використання високовартісних сучасних технологій. Для інтеграції сирих даних ми розпробили пайплайн, й наразі плануємо зробити його більш доступним та інтерактивним, створивши веб інтерфейс до наших скриптів обробки даних та візуалізації результатів. Пропонуємо Вашій увазі доповідь за результатами цієї роботи.

 

Початок о 18:00

 


11 листопада 2021 о 14:00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
Доповідач:
Семенов Василь Юрійович
(д.ф.-м.н., Київський Академічний Університет, ТОВ "Дельта СПЕ")

Тема: “Методи particle-фільтрації та їх застосування до задачі одноканального сліпого розділення”

Анотація:

Доповідь присвячено огляду particle-фільтрації – ефективному методу стохастичного оцінювання параметрів динамічних систем. Наведено загальну постановку задачі, розглянуті основні модифікації методів particle-фільтрації, їх переваги та недоліки у порівнянні з іншими відомими підходами. Розглянуто застосування методики particle-фільтрації до задачі сліпого розділення суми двох сигналів.

Посилання на zoom конференцію
Початок о 14:00

 


3 березня 2021 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Романов Максим (MOM Consultant. Brighteye NV. Leen-ter Hellenstraat 1. 8850 Ardooie. Belgium.)

Тема: Задачі обробки великих даних у промисловості

Початок о 17.00

24 лютого 2021 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться спільний семінар "Центру дослідження даних" та "Центру квантових матеріалів та квантових технологій"

Доповідач: Богачов Кирило (студент Фізико-технічного інституту НТУ України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»)

Тема: Аналіз фотоемісійних спектрів багатозонних надпровідників методами машинного навчання з застосуванням згорткових нейронних мереж

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


17 лютого 2021 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Іваненко Павло Андрійович (к.ф.-м.н., Інститут Програмних Систем НАН України)

Тема: Методи автотьюнінгу для оптимізації паралельних алгоритмів

Початок о 17.00

30 грудня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Андрійчук Олег Валентинович (к.т.н., Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України)

Тема: Метод експертних парних порівнянь з урахуванням попереднього досвіду

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


29 грудня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Єресько Тамара  (студентка Київського Академічного Університету)
Тема: Методи визначення локальних особливостей функцій, заданих з шумом, та їх застосування до прикладних задач

Доповідач: Караванська Марина  (студентка Київського Академічного Університету)
Тема: Statistical Programming In Clinical trials 

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


23 грудня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Жуковський Антон (студент Київського Академічного Університету)
Тема: Бот для проведення тендерів з продажу агрокультур

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


16 грудня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Самойленко Олег (студент Київського Академічного Університету)
Тема: Автоматизація зворотної розробки методами декодування та дизассемблювання

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


9 грудня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Савченко Денис Олександрович (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київський Академічний Університет)
Тема: Обмеження на параметри темної матерії в Баєсовому підході
 
 

2 грудня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Семенов Василь Юрійович (д.ф.-м.н., Київський Академічний Університет, ТОВ "Дельта СПЕ")
Тема: Застосування методів кластерізації в деяких задачах обробки мовних сигналів

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію 


25 листопада 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Пархомчук Олександр Михайлович (студент Київського Академічного Університету)
Тема: Аналіз та порівняння існуючих систем пожежонебезпеки, доступних баз даних пожеж
 
Доповідач: Волинський Марк-Ездра Павлович (студент Київського Академічного Університету)
Тема: Термодинамічне моделювання складу асоційованих розчинів систем Ni-Zr та Ni-Hf
 
Початок о 17.00

18 листопада 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Семенова Євгенія Вікторівна  (к.ф.-м.н., Інститут Математики НАН України)
Тема: Один підхід до розв'язування задач напівавтоматичного навчання

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


11 листопада 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Сенько Іван Олександрович (асистент Київського Академічного Університету)
Тема: Покращена оцінка найменших квадратів в умовах фіксованої та спадної точності

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


4 листопада 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Ємельянов Михайло Олексійович (студент Київського Академічного Університету)
Тема: Дослідження web-форуму як соціокультурного феномену та використання сучасних скриптових мов програмування для створення інтернет форуму студентів

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


28 жовтня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Когут Петро Ілліч (проф., д.ф.-м.н., Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара)
Тема: Про один підхід до проблеми кореєстрації оптичних та радарних зображень

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


21 жовтня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Шуміло Леонід Леонідович (м.н.с., Інститут Космічних Досліджень НАНУ)
Тема: Великі супутникові дані як основа для інноваційних Українських проєктів

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


07 жовтня 2020 о 17.00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Шевчук Ізабелла Русланівна (студентка Київського Академічного Університету)
Тема: ІЧ-сенсибілізація фулереновмісних комплексів для органічних сонячних елементів

Доповідач: Іваськевич Андрій Ярославович (студент Київського Академічного Університету)
Тема: Статичний блочно-рекурсивний алгоритм Холецького для кластера з розподіленою пам'яттю

Початок о 17.00
Посилання на zoom конференцію


30 вересня 2020 року, 17:00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Ковалець Іван Васильович (д.т.н., Інститут проблем математичних машин та систем (ІПММС) НАН України)
Тема: Система Євросоюзу з ядерного аварійного реагування РОДОС та обчислювальні технології асиміляції даних вимірів для розв'язання обернених задач й корегування результатів прогнозування
 
Доповідач: Шамрай Максим Борисович (студент кафедри математики КАУ)
Тема: Реалізація алгоритму побудови представлення групи по машині Тьюринга
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

23 вересня 2020 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Олександр Кравченко (студент кафедри математики КАУ)
Тема: Використання методів нелінійного зменшення розмірності на основі дифузійних карт для задачі класифікації даних
 
Доповідач: Поліна Мерзлікіна (студентка кафедри математики КАУ)
Тема: Дифузійне згладження даних
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

19 лютого 2020 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Сергій Мамілов (к.ф.-м.н., с.н.с. Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України)
Тема: ВЗАЄМОДІЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ГЕМОГЛОБІНАМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВІ
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

4 грудня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Олександр Сичов (ІПММС НАНУ, снс відділу нейротехнологій)
Тема: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ CPG ТОВАРІВ
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

27 листопада 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Геннадій Малашонок (НАУКМА)
Тема: Рекурсивні матричні алгоритми і розподілене динамічне управління обчислювальним процесом на суперкомп'ютері.
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

20 листопада 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Володимир Домрачев (доцент, КНУ імені Тараса Шевченко)
Тема: Системи бізнес-аналітики
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

13 листопада 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Юрій Квасюк (студент 4 курсу фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко)
 Тема: Визначення рівняння стану матерії в моделі ядро-ядерних зіткнень UrQMD за допомогою згорткових нейронних мереж
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

30 жовтня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Павло Титаренко (к.ф.-м. н. (теоретична фізика), Senior Software Developer, Nanotronics)
Тема: Розуміння машинного навчання
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

9 жовтня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Андрійчук Олег Валентинович (с.н.с., Інст. проблем реєстрації інформації )
Тема: Метод експертних парних порівнянь з урахуванням попереднього досвіду
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

25 вересня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
  
Доповідачі:
 
1. Квасюк Юрій (студент 4 курсу фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченко ) 
Тема: Класифікація розподілів баріонного числа за допомогою методів машинного навчання
 
2. Кравченко Олександр, Мерзлікіна Поліна (студенти 1 курсу магістратури КАУ, Кафедра математики КАУ
Тема: Дифузійні координати та їх застосування
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

18 вересня 2019 року, 17:00, Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Різник Олександр Михайлович (доктор технічних наук, завідувач відділу нейротехнологій Інституту проблем математичних машин і систем НАН України)
Тема: Концепція відкритих динамічних систем
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

19 червня 2019 року, 17:00 Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Chris Boldt, Institut für Physik, Universität Rostock, Germany
Тема: Geometrical Picture of Continuous-Wave Detection  
Робоча мова семінару – англійська
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

29 травня 2019 року, 17:00 Інститут математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Андрій Семенов, старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, Університет Ростока (ФРН)
Тема: Чисельні методи в квантовій оптиці та квантових технологіях
 
Початок о 17.00
Ауд. 208
З деталями можна ознайомитись за посиланням

Семінар "Математичні методи у застосуваннях до комп'ютерних наук та штучного інтелекту"

22 травня 2019 року, 17:00, в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Юрій Демченко (Старший науковий співробітник, System and Network Engineering Research Group, University of Amsterdam, Amsterdam)
Тема: Data Markets and Data Economics.

Початок о 17.00
Ауд. 208


8 травня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"
 
Доповідач: Олексій Нікітченко (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», фізико-технічний інститут, кафедра інформаційної безпеки)
Тема: P-адичний аналіз та штучні нейронні мережі .
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

Kovalec24 квітня 2019 року о 17:30 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач:
Іван Васильович Ковалець (д.т.н., завідувач відділу інформатики навколишнього середовища ІПММС НАНУ)
 
Тема: Асиміляція даних вимірів в моделях навколишнього середовища
 
Початок о 17.30
Ауд. 208

SavchenkoD17 квітня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач:
 
Денис Савченко
 
(Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України)
 
Доповідь за метріалами конференції:
 
Advanced Workshop on Accelerating the Search for Dark Matter with Machine Learning, ICTP, 8-12 April, Trieste, Italy.
 
Початок о 17.00
Ауд. 208

seminar10 квітня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідачі:
Лаворик Ольга Сергіївна (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра ядерної фізики)
Тема: Застосування машинного навчання в класифікації типів елементарних частинок в детекторі рентгенівського телескопа XMM-Newton
Початок о 17.00

Войтенко Нана Володимирівна (доктор біологічних наук, зам. завідувача кафедри біофізики та молекулярної фізіології КАУ, зав. відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ)
Тема: Сигнали твого мозку, або про що і як говорять нейрони
Початок о 17.30
Ауд: 208


MLbyNovitski

13 березня 2019 року о 17:00 в Інституті математики НАН України (кафедра математики КАУ) відбувся робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Дмитро Вадимович Новицький
(Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)
Тема: Огляд нейронних мереж та Deep Learning
Ауд: 208

На сайті Центру дослідження даних Київського академічного університету виставлені матеріали лекції.


У рамках семінару “Складні системи конфлікту:динаміка,моделі, спектральний аналіз”

12 березня 2019 року о 11.30 в Інституті математики, к. 206 відбулась лекція на тему: Machine learning methods.

Доповідач: Наталія Харченко
Резюме: Machine learning methods overview (linear regression, logistic regression, Random Forest, k-means, neural networks)


05 жовтня 2018 року о 17:00 на Кафедрі математики КАУ при Інституті математики НАН України відбувся семінар Центру дослідження даних "Методи дослідження даних та їхні застосування у біології, економіці, физичному матеріалознавстві, фізиці високих енергій та дослідження навколишнього середовища”.

Доповідач: Анастасія Луценко
Тема: Підприємницька орієнтація, відкриті інновації та інноваційний менеджмент:огляд напрямів досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

18 листопада 2021 о 18:00 в дистанційному режимі відбудеться черговий робочий семінар "Центру дослідження даних"

Доповідач: Лихенко Олександр (м.н.с Інституту молекулярної біології та генетики НАН України)

Тема: Комп'ютерні та статистичні методи для аналізу

генетичної інформації

Початок о 18:00