1. ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ АКРЕДИТАЦІЇ

2. ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

3. ПОЛОЖЕННЯ

           Додаток 1 до положення про організацію освітнього процесу
           Додаток 2 до положення про організацію освітнього процесу

4. МОВИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Згідно пункту 1.9. Положення про державну наукову установу «Київський академічний університет», освітня діяльність в КАУ здійснюється у відповідності до статті 48. Закону України «Про вишу освіту» державною мовою та англійською мовою.

5. ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  • Кадровий склад КАУ (згідно з ліцензійними умовами)
  • Матеріально-технічне забезпечення КАУ (згідно з ліцензійними умовами)
  • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у КАУ
  • Результати моніторингу якості освіти
  • Розмір плати за навчання 
  • Перелік додаткових освітніх послуг

6. СКРИНЬКА ДОВІРИ

Тут кожен студент, абітурієнт, працівник може задати запитання (щоб отримати відповідь необхідно обов’язково вказати e-mail), або надати пропозицію, яка покращить діяльність КАУ.   Також  можна повідомити інформацію важливу для забезпечення функціонування безпечного освітнього середовища, або про факти зловживань. Усі повідомлення (у тому числі анонімні), які надійдуть на електронну скриньку, будуть  опрацьовані.

Перейти

 7. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення про анкетування учасників освітнього процесу

Анкета з мотіторигу якості освіти (Оцінка викладачів - I підгрупа ФМ-01)

Анкета з мотіторигу якості освіти (Оцінка викладачів - II підгрупа ФМ-01)

Результати моніторингу якості освіти

Результати анкетування щодо навчальних дисциплін та ОНП здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти

8.КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ